Now showing items 1-1 of 1

  • Bir anlatı örneği olarak Hamlet 

    Authors:Karabağ, Hasan Hüseyin
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda Yönetmenlik odaklı eğitim gören Hasan Hüseyin KARABAĞ tarafından William SHAKESPEARE'in "Hamlet" adlı oyunu ele alınmıştır. Oluşturulan yeni metin aracılığı ile "Bir Anlatı Örneği Olarak Hamlet" oyunu, farklı bir anlatım biçimi ile ifade edilmeye çalışılmıştır.Bu çalışma; oyunun yazım aşamaları, oyunun metin bağlamında incelenmesi, performansa hazırlık ve gösterim sürecini kapsar. Uygulama sırasındaki öznel deneyimin aktarılması bu tarz çalışma yürütecek ...