Now showing items 1-1 of 1

  • İnternet ve Demokrasinin Geleceği 

    İnternet sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamı etkilemekte ve bu alanlarda varolan alışkanlıklarımızın değişmesine yol açmaktadır. Bu değişimlerden en önemlisi hiç şüphesiz siyaset alanında yaşanmaktadır. İnternet yeni iletişim araçlarıyla siyasal hayatı değiştirmeye başlamıştır. Aynı zamanda bu yeni teknolojiyi demokrasi karşısında tehdit olarak görenler de vardır. Bu çalışmada siyasal katılım aracı olarak internet incelenmiş; internetin neden olabileceği tehdit ve tehlikeler örneklerle açıklanmış, ...