Now showing items 1-8 of 8

 • 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER* 

  Çalışmamızda, 20.10.2016 tarihinde kabul edilen ve 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nın amacı ve uygulama alanı, rehnin konusu, rehin sözleşmesinin tarafları, rehnin kuruluşu, tarafların hakları ve borçları ile rehnin sona ermesi incelenmiş; konuya ilişkin kısa değerlendirmelere ve tespitlere yer verilmiştir.

 • ACENTENİN HASTALIK VEYA YAŞLILIK GEREKÇESİYLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ HALİNDE DENKLEŞTİRME İSTEMİNİN DURUMU 

  Authors:Karamanlıoğlu, Argun
  Publisher and Date:(Seçkin Yayıncılık, 2017)
  Çalışmamızda; acentenin denkleştirme istemine ilişkin Türk Ticaret Kanunu md. 122’de yer almayan acentenin hastalık veya yaşlılık nedeniyle acentelik sözleşmesini feshi halinde denkleştirme istemi incelenmiştir. Konu, 86/653/EEC sayılı AB Direktifi ile özellikle Alman Hukuku yönünden karşılaştırmalı olarak ele alınmış; mehaz düzenlemelerdeki imkanın, Türk Hukuku’nda da kabul edilmesi gerektiği belirtildikten sonra hastalık veya yaşlılık nedeniyle acentelik sözleşmesini fesheden acentenin denkleştirme ...

 • ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL 

  Adi ortaklık sözleşmesi, kural olarak, herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Ancak taraflar iradi olarak şekil şartı öngörebilecekleri gibi adi ortaklığa sermaye olarak getirilen değerlerin devrinin özel hükümler kapsamında şekil şartına bağlılığı düzenlenmiş olabilir. Çalışmamızda, öncelikle şekil kavramı genel olarak incelendikten sonra, adi ortaklık sözleşmesinde şekil ve şekle aykırılığın sonuçları değerlendirilmeye çalışılmıştır.

 • Avale İlişkin Güncel YargıtayKararlarının Değerlendirilmesi 

  Authors:Karamanlıoğlu, Argun
  Publisher and Date:(2018)
  Teminatlar, alacaklılara güvence sağlayarak, kredi ihtiyacı içinde olanların krediye erişmelerini kolaylaş-tırmaktadır. Aval, kambiyo senetlerine özgü bir kişisel teminat türüdür. Uygulamada sıklıkla tercih edil-mese de aval ile ilgili azımsanmayacak sayıda uyuşmazlığın yargı kararlarına konu olduğu görülmektedir. Öte yandan, kefalette eşin iznini arayan TBK md. 603 hükmünün uygulama alanına avalin girip girmediği son dönemde doktrinde ve Yargıtay kararlarında en tartışmalı konulardan biri olmuştur. ...

 • Concept of Smart Contracts A Legal Perspective 

  Teknolojik gelişmeler, gittikçe önem kazanan yeni hukuki kavramların da önünü açmaktadır. Günlük hayatta, Özel Hukuk alanında en çok gerçekleştirilen hukuki işlem türü sözleşmelerdir. Bu özelliği itibarıyla, söz konusu teknolojik gelişmeler, Sözleşme Hukuku alanında üzerinde büyük ve hızlı bir etkiye sahip olmaktadır. Akıllı sözleşme (smart contract) kavramı da teknolojik gelişmelerin, Sözleşme Hukuku alanına getirdiği son gelişmelerden biridir. Esasen, akıllı sözleşme kavramı, adının uyandırdığı ...

 • Marka hukukunda karıştırılma tehlikesi 

  Authors:Mintaş, Hazal
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Gunumuz sartlari degerlendirildiginde marka hukukunda tecavuz cokca yasanmaktadir. Marka hakkina yonelik bu tecavuz ise buyuk olcude iltibas yani karistirilma tehlikesi suretiyle gerceklesmektedir. Karistirilma tehlikesinin gerceklesmesiyle markalar arasinda karisikliga yol acmaya calisilarak tuketicileri yaniltma amaci gudulmektedir. Karistirilma tehlikesi ile gerceklesen tecavuz diger tecavuz hallerine kiyasla daha zor tespit edilmektedir. Bu husus gerek Sinai Mulkiyet Kanunu gerekse Turk Ticaret ...

 • TTK M.208 uyarınca azınlığın paylarını satın alma hakkı 

  Authors:Poyraz, Tolga
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Azınlığın paylarını satın alma hakkı (squeeze out right) farklı hukuk sistemlerinde o hukuk sistemini meydana getiren sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak farklı görünümlere sahiptir, ancak bu hakkın ortak amacı şirket içi barışın sağlanarak şirketin çalışmasını engelleyici etmenlerin ortadan kaldırılmasıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk hukukunda kendisine ilk defa yer edinen azınlığın paylarını satın alma hakkı mehaz hukuk olan Avrupa Birliği hukukundaki düzenlemelerden farklı bir ...

 • TTK M.208 uyarınca azınlığın paylarını satın alma hakkı 

  Authors:Poyraz, Tolga
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Azınlığın paylarını satın alma hakkı (squeeze out right) farklı hukuk sistemlerinde o hukuk sistemini meydana getiren sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak farklı görünümlere sahiptir, ancak bu hakkın ortak amacı şirket içi barışın sağlanarak şirketin çalışmasını engelleyici etmenlerin ortadan kaldırılmasıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk hukukunda kendisine ilk defa yer edinen azınlığın paylarını satın alma hakkı mehaz hukuk olan Avrupa Birliği hukukundaki düzenlemelerden farklı ...