Now showing items 1-1 of 1

  • Enflasyon hedeflemesi ortamında Türk bankacılık sektörü 

    Authors:Kartal, Fikret
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    Enflasyon Hedeflemesi Ortamında Türk Bankacılık Sektörü. Ekonominin tüm kesimleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu belirtilen enflasyonun tek haneli oranlara düşürülmesi izlenen istikrar politikalarının ortak noktalarından biri olmuştur. Fiyat istikrarını nihai hedef olarak kabul eden ve kendine özgü yasal, teknik ve kurumsal özelliklere sahip olan enflasyon hedeflemesi stratejisi 1990'lı yıllardan itibaren bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde para politikası alanında uygulanmıştır. ...