Now showing items 1-2 of 2

 • 5403 Sayılı Kanun Çerçevesinde Terekedeki Tarım Arazilerinin Devredilmesi Karşısında Muris Muvazaası 

  Authors:Senol, A. Nilay; Kazmacı, Özge Uzun
  Publisher and Date:(Istanbul Univ, 2020)
  The Law on Protection of Soil and Land Use, numbered 5403, aims to protect the unity of agricultural lands, and to prevent the division of the soil with inheritance. This law stipulates first, the possibility regarding the giving over of the agricultural land in succession to one or more heirs, to a family partnership, to a limited liability company or to a third person with the consensus of the heirs and second, in case of disagreement, the judge shall decide whether to leave the agricultural ...

 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhidin temerrüdü ve sonuçları 

  Authors:Tekdemir, Faruk
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Tezin konusu, müteahhit ile arsa sahibi aralarında akdedilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tanımı, şekli ve hukuki niteliği ile müteahhidin teslim borcunu zamanında ifa edememesi nedeniyle temerrüde düşmesi ve buna bağlanan sonuçlardır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uygulamada sıkça rastlanan ve doktrinde çeşitli tartışmalara yol açan sözleşme türü olduğundan inceleme konusu olarak tercih edilmiştir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin hukuki niteliğinin belirlenmesi ...