Now showing items 1-1 of 1

  • "Füsun'la Aşk" adlı kısa film çalışmasının yaratım süreci 

    Authors:Kolcu, Burak
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Bu çaalışmada; Film ve Drama Yuüksek Lisans Programı'nda yönetmenlik eğitimi gören Burak Kolcu'nun "Füsun'a Aşk" adlı filmi çekme süreci ele alınmıştır. Bu çalışma esnasında, Emrah Ablak'ın aynı isimle, karikatür yoluyla anlattığı hikayenin adaptasyon süreci, film yoluyla görselleştirilmesi, film olanaklarının hikayenin anlatımına yaptığı etki çalışılmıştır.