Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinin mobil geleceği 

    Authors:Kubat, Gülçin
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
    Mobil telefonlar konuşmanın çok ötesinde işlevlere sahip mobil bilgisayarlar haline geldiklerinden eğitim, ticaret başta olmak üzere pek çok sektör mobil teknolojilere uyum sağlamak için yeni yapılanmalara gitmektedir. Cisco‟ya göre 2015 yılı sonunda kablosuz internet sabit geniş bant interneti geride bırakacaktır. Küresel mobil veri trafiği her sene ikiye katlanmaktadır. Bilgi toplumunda bilginin değerli bir meta haline gelmesi üniversitelerin bir şirket gibi maddi değer üreten kurumlar şeklinde ...