Now showing items 1-1 of 1

  • Lökositosperminin semen ve intrasitoplazmik sperm enjesksiyonu parametreleri üzerine etkileri 

    Authors:Macit, Seda
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2004)
    İnfertilite, korunmasız olarak cinsel ilişkiye girilmesine rağmen, bir yılı aşan süreyle çiftlerin çocuk sahibi olamamasıdır. İnfertilite nedeniyle başvuran çiftlere yapılan araştırmalar sonunda, gerekirse yardımla üreme tekniklerinden yararlanılır. Bu yöntemlerden biri olan İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI), ciddi erkek infertilitesi nedeniyle çocuk sahibi olamayan çiftler için sıkça başvurulan bir yöntemdir ve yumurtaların in vitro koşullarda spermatozoon hücreleri ile biraraya getirilip ...