Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye için nükleer enerjinin gerekliliği 

    Authors:Mercan, Kadir
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
    Ekonomik açıdan gelişmekte olan ülkeler seviyesinde olan Türkiye, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak isteyen bir ülkedir. Bu açıdan enerji, çok önemli bir kaynaktır. Yerli enerji kaynaklarının yetersiz olmasından dolayı Türkiye dışa bağımlıdır. Enerji kaynakları konusunda dışa bağımlı olmak, birtakım sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bunların başında enerjiyi temin edememe sorunu gelir. 2009 yılında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz krizi sonucu, Türkiye ve Kıta Avrupa.sı, ya gaz ...