Now showing items 1-2 of 2

 • Preeklamptik ve normal plasentada endotelyal nitrik oksit sentetaz immünreaktivitesinin incelenmesi 

  Authors:Mutlu, Canan; Koyutürk, Meral; Karpuz, Vildan
  Publisher and Date:(2005)
  Bu çalışmada amaç, uteroplasental değişikliklerle ilişkili olduğu düşünülen endotelyal nitrik oksit sentetaz düzeylerinin (eNOS) preeklamptik ve kontrol gebelere ait fetal ve maternal yüz plasentalarında immünohistokimyasal olarak incelenmesidir. Çalışmada, 10 preeklamptik ve 5 normal kontrol grubu gebeye ait plasenta örnekleri ve kan değerleri incelendi. Son trimestir gebeliklerde proteinüri varlığı ve kan basıncı (>140/90 mm/Hg) değerlerine göre preeklampsi ve kontrol grupları belirlendi. ...

 • Preeklamptik ve normal plasentada endotelyal nitrik oksit sentetaz immunreaktivitesinin incelenmesi 

  Authors:Mutlu, Canan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2004)
  Çalışmada, 10 preeklamptik ve 5 normal kontrol grubu gebeye ait plasenta örnekleri ve kan değerleri incelendi. Son trimestir vakalarından proteinüri ve yüksek kan basıncı (> 140/90 mm/Hg) değerlerine göre preeklampsi ve kontrol grupları belirlendi. Preeklamptik ve normal plasenta doku örneklerinin maternal ve fetal yüzlerine ait toplam 30 parafin blok hazırlandı. Alınan kesitlerde endotelyal nitrik oksit sentetaz (eNOS) aktivasyonu streptavidin-biotin immünohistokimyasal yöntemi uygulanarak ...