Now showing items 1-2 of 2

 • Hekimin Cezai Sorumluluğu Açısından Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun(TCK m. 135) Değerlendirilmesi 

  Authors:Mutlu, Muhammet Sefa
  Publisher and Date:(2018)
  Kişisel verilerin korunması hususunda hukukumuzda son yıllarda yaşanan hızlı değişimin etkisiyle, TCK m. 135’te kişisel verilerin kaydedilmesi suçu düzenlenmiştir. Suçun düzenlenmesinin amacı, başta elekt-ronik ortamlar olmak üzere kişisel verilerin her geçen gün daha fazla şekilde hukuka aykırı olarak işlen-mesini önlemeye yöneliktir. Hekim karşısına fiziksel ve psikolojik olarak korunmaya muhtaç bir halde gelen hastanın (bireyin) özel hayatının gizliliği, kişisel verilerinin korunmasının temelini ...

 • Kişisel verilerin soruşturma evresinde işlenmesi ve insan hakları kapsamında korunması 

  Authors:Mutlu, Muhammet Sefa
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Bu tez çalışmasının amacı, kişisel verilerin soruşturma evresinde insan hakları bağlamında korunması gerektiğini çeşitli argümanlar vasıtasıyla ortaya koyabilmektir. Bu amaç doğrultusunda tezin kapsamında öncelikle kişisel veri teriminin hukuki metinlerindeki düzenleniş biçimi bağlantılı olduğu diğer temel hak ve hürriyetlerle birlikte ortaya konulmaktadır. Akabinde kişisel verilerin korunması ile ilgili yerel ve uluslararası hukuk metinler incelenmekte, AİHM'in kararları ışığında bu düzenlemeler ...