Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye'de konut sektörünün yapısı ve gelişimini etkileyen faktörler TOKİ uygulamaları örneği 

    Authors:Okşak, Yüksel
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
    Yaşanan küresel krizin atlatılmasıyla birlikte canlanan konut sektörü; diğer sektörlere de ciddi katkılar sağlaması nedeniyle kritik bir önem arz etmektedir. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacının, her gelir düzeyindeki insanlar için karşılanabilmesi; ulaşılabilir konut sağlamakla mümkündür. Konut piyasasının daha iyi işlemesi adına önerilerde bulunabilmek için sektörün bir bütün olarak ele alınıp irdelenmesi resmi daha yukarıdan görebilmemizi sağlar. Bu çalışmanın amacı ...