Now showing items 1-2 of 2

 • Management of Non-wood Forest Products in Turkey 

  Authors:Ok, Kenan; Tengiz, Yusuf Ziya
  Publisher and Date:(KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIV, 2018)
  Non-wood forest products are specific goods or services which are considered as out of wood raw materials found in nature. Some of the products are cultivated because of their high demand and produced with agricultural practices. Thyme used in herbal teas and primrose used widely as an ornamental plant are significant examples of plants both collected from nature and have agricultural production in Turkey. However most of the non-wood forest products are still consumed by collecting them from ...

 • Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünlerinin Yönetimi 

  Authors:Ok, Kenan; Tengiz, Yusuf Ziya
  Publisher and Date:(2018)
  Odun dışı orman ürünleri, yeryüzünde doğal olarak bulunan ve odun hammaddesi dışında kalan özel ürünler veya hizmetlerdir. Bu ürünlerin bir bölümü, sahip olduğu yüksek talep nedeniyle kültüre alınmakta ve tarımsal faaliyetlerle üretilmektedir. Çay olarak içilen kekik, süs bitkisi olarak kullanılan çuha çiçeği Türkiye’de hem doğal alanlardan toplanan hem tarımsal üretimi yapılan bitkilere örnektir. Bununla birlikte, odun dışı orman ürünlerinin çoğunluğu halen doğadan toplanarak tüketilmektedir. ...