Now showing items 1-1 of 1

  • Patentin sağladığı hakkın Rekabet Hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi 

    Authors:Okat, Tolga
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
    Patent sisteminin temel amacı; bir buluşun tamamen açıklanması karşılığında, buluşçunun sınırlı bir tekel gücü kazanması yoluyla teknolojinin yaratılması ve yayılmasını teşvik etmektir.Patent hukuku ile rekabet hukuku iki noktada çelişebilmektedir. İlki patent hakkının kullanılması ile pazara girişin, önlenmesi veya patent sahibi tarafından kontrol edilmesi, diğeri ise patent lisans sözleşmesi ile lisansiyeye bazı sınırlandırmalar uygulanmasıdır.Patent hukuku, patent hakkı sahibine her ne kadar ...