Now showing items 1-6 of 6

 • Cin eksenli dabbe filmlerindeki canavar goruntusunun insan-canavarlari gizleyen yapisi 

  Authors:İnceoglu, Fatma Dilsad
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  Bu çalışma, şeytani bir güç tarafından ele geçirilen kadınların hikâyelerini anlatan Dabbe: Bir Cin Vakası (Hasan Karacadağ, 2012), Dabbe: Cin Çarpması (Hasan Karacadağ, 2013) ve Dabbe: Zehr-i Cin (Hasan Karacadağ, 2014) filmlerine odaklanmaktadır. Filmlerde kötülüklerin insandan kaynaklanması ve cinlerin insanların araçları olarak kullanılması hakim bir tema olarak ortaya çıkar. Filmlerde doğal olmayan canavarların yanı sıra, cinleri kullanarak kötülük yapan insan-canavarlar mevcuttur. Filmlerdeki ...

 • Film as a tool to rewrite history: New political cinema in Turkey 

  Authors:Paça Cengiz, Esin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  In order to "construct" a national narrative, unsettling moments of Turkish history have been disavowed by the official discourse in Turkey. As a consequence, uneasy and therefore repressed knowledge of the past, which has not been appropriated as a part of the official discourse on national history, is finding its existence in cinematic representations. Along with the mainstream films in which the official discourses on history resonate, the growing interest in representing the past in cinema in ...

 • Hayalet kadınlar: Bir Zamanlar Anadolu'da ve Abluka filmleri üzerinden Türkiye'nin yeni yönetmen sinemasında kadın temsili 

  Authors:Perkün, Doğacan Güneş
  Publisher and Date:(2019)
  Bu tezde; Türkiye'nin yeni yönetmen sinemasında sıklıkla işlenen "erkeklik krizleri" ve "erkekler arası iktidar mücadelesi" temalarının yer aldığı filmlerdeki kadın temsili ve kadının anlatılara etkisi incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye'nin yeni yönetmen sinemasındaki kadın temsillerini yoklukları, sessizlikleri ve pasiflikleri üzerinden okuyan çalışmaların aksine; kadınların filmleri belirsiz, tekinsiz ve tanımlanamaz yapıları ile sardıklarını ve filmlerin hem hikâyelerine hem de biçimlerine ...

 • Manifestation of loss and mourning through expressive silences in new cinema in Turkey 

  Authors:Sarıoğlu, Bahar
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  This thesis aims to analyse expressive silences used in the movies about loss and mourning in the framework of New Cinema in Turkey. Different forms of silence in their various ways of functionalities will be examined with references to recent movies especially after 2000s such as Frenzy (Emin Alper 2015) Behind The Hill (Emin Alper 2012) and Future Lasts Forever (ozcan Alper 2011). The main purpose of this research is to look at how traumatic experiences of the past are articulated through different ...

 • Turist Ömer : Yeşilçam'da bir müphem 

  Authors:Alptekin, Ayris
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Turist Ömer serisi ve karakteri Yeşilçam’ın ilk flanörü olarak geçmektedir. Walter Benjamin’in öne sürdüğü bu kavram modernizmle beraber kentte aylak bir biçimde dolanan ve kenti gözlemleyen yeni bir insandır. Turist Ömer ise yalnızca flanör olarak değil, içinde barındırdığı ikiliklerle Zygmunt Bauman’ın müphemlik kavramı üzerinden okunabilecek bir aralık sunar. Bauman, modernizmle beraber gelen kategoriye sokma arzusunun yıkılışı olarak belirsiz bir müphemlikten bahseder. Müphem, tek bir etiket ...

 • Yeni Türkiye sinemasında özdüşünüm: Masumiyet ve Pek Yakında / Self-reflexive in new Turkey cinema: Masumiyet and Pek Yakında 

  Authors:Kızıl, Ahmet
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Bu tezde; yeni Türkiye sinemasında sıklıkla uygulanan özdüşünüm kullanımının anlatıya etkileri incelenmiştir. Tezde, yeni Türkiye sinemasında özdüşünüm kullanımının, film sektöründeki koşul ve krizler ile ilintili olduğu iddia edilmektedir. Tezin çıkış noktası, yeni Türkiye sinemasında özdüşünüm hangi amaçla kullanılmıştır sorusudur. Çalışmanın amacı, yeni Türkiye sinemasındaki özdüşünüm kullanımının, sektörel krizlerle ortaya çıkıp, anlatılarını Yeşilçam ve Türkiye sineması dönemlerine bakarak ...