Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye'deki işletmeler için ihracatın önemi, sorunları ve çözüm önerileri 

    Authors:Paçaman, Hande Ertaş
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Günümüzde, küreselleşen dünyanın dışında kalmamak, sürekli büyüyen Pazar ve dünya ticaretinden pay alabilmek için fırsat ve avantajlardan yararlanmak bütün ülkeler için önemli bir amaç haline gelmiştir. İhracat gerek kalkınma gerekse sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır. İhracat ülke ekonomisini dışa açan bir faktördür ve firmalar açısından ise kaynakların daha etkin kullanılmasını ve bu çerçevede maliyetlerin düşürülmesini sağlar.