Now showing items 1-1 of 1

  • Son dönem dünya sinemasında "anne-oğul" ve "anne-kız" ilişkilerine psikanalitik yaklaşım 

    Authors:Pakalın, Fatma Dilek
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
    Anne Tutulması adını verdiğim Son Dönem Dünya Sinemasında Anne- Oğul ve Anne- Kız İlişkilerine Psikanalitik Yaklaşım alt baĢlıklı tez çalışmamda çağdaş Dünya sineması ve Türk sinemasında „anne- çocuk‟ ilişkileri üzerine kurulu filmlerden gerekli bulduğum örnekleri Sigmund Freud‟un Oedipus Kompleksi, Jacquez Lacan‟ın Ayna Evresi ile ilişkilendirip, Carl Gustav Jung ve Gilles Deleuze‟ün bu bağlamdaki görüşlerine de değinerek inceleyeceğim. Dramatik yapılı bu filmlerin psikanalizle örtüşme ve ...