Now showing items 1-1 of 1

  • Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası / 

    Authors:Parlak, Eda Ceren
    Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2020)
    Bu çalışmada Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcra Dair Kanun'un Ek 12. maddesi ile hukukumuza giren tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası incelenmiştir. Çalışmada tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasının kuruluşu, hükümleri ve tarafların borç ve yükümlülükleri açıklanmıştır. Özellikle sigorta himayesinin kapsamı, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ...