Now showing items 1-1 of 1

  • Türk hukukunda gemilerin ihtiyati haczi 

    Authors:Peker, Barış
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Çalışmamız üç bölümden ve sonuç kısmındanoluşmaktadır.Çalışmamın ilk bölümünde, deniz hukukunun tarihi gelişiminden kısaca bahsedilmiş, Çalışmamın ilk bölümünde, deniz hukukunun tarihi gelişiminden kısaca bahsedilmiş, ...