Now showing items 1-1 of 1

  • Uykusuzluk süresince ve sonrasında opsonizasyon 

    Bu çalışmada, 48 saat uykusuzluğun, fagositik aktiviteyi belirleyen göstergelerden biri olan opsonizasyon üzerine etkileri araştırıldı. Sağlıklı, genç erişkin 10 erkek gönüllü çalışmaya dahil edildi. Fizik muayene sonrasında, denekler, uyku bozukluğu açısından değerlendirilmek amacıyla bir gece poligrafik uyku kayıdına alındılar. Uyku tetkikini takiben 48 saat süre ile sedanter koşullarda uykusuz bırakılan denekler, yine kayıt altında telafi uykularını uyudular. 0 -24 - 48 ve 72. saatlerde venöz ...