Now showing items 1-2 of 2

 • Yüklenicinin arsa payının mülkiyetini üçüncü kişilere devretmesi 

  Authors:Sarı, Esin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Tezin konusunu, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa payının henüz inşaat tamamlanmadan yükleniciye devredildiği durumlarda yüklenicinin de maddi kaynak oluşturma amacı ile bu arsa paylarını üçüncü kişilere devretmesi ve sözleşmeden dönülmesi durumunda tarafların ve özellikle üçüncü kişinin talepleri oluşturmaktadır. Tezin konusu olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin ani veya sürekli edim nitelendirmelerinden hangisi kapsamına girdiği ve bu sözleşmeden dönmenin geçmişe etkili ...

 • Yüklenicinin arsa payının mülkiyetini üçüncü kişilere devretmesi 

  Authors:Sarı, Esin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Tezin konusunu, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa payının henüz inşaat tamamlanmadan yükleniciye devredildiği durumlarda yüklenicinin de maddi kaynak oluşturma amacı ile bu arsa paylarını üçüncü kişilere devretmesi ve sözleşmeden dönülmesi durumunda tarafların ve özellikle üçüncü kişinin talepleri oluşturmaktadır. Tezin konusu olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin ani veya sürekli edim nitelendirmelerinden hangisi kapsamına girdiği ve bu sözleşmeden dönmenin geçmişe etkili ...