Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye bankacılık sektöründe yabancı sermaye analizi ve Avrupa Birliği ülkeleri karşılaştırması 

    Authors:Selvi, Gülay
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Ülkelerin ekonomi politikalarının hayata geçirilmesinde bankacılık sektörü kritik bir öneme sahiptir. Bankacılık sektöründe yabancı sermayenin payı gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sistemlerinde son yıllarda hızla artmıştır. Küreselleşme, finansal entegrasyon, ülkelerin yasal düzenlemelerinin serbestleşmesi, yabancı sermaye yatırımları ve yurt dışı borçlanmalar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması yabancı bankacılığın gelişimini borçlanmalar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması yabancı ...