Now showing items 1-1 of 1

  • Medya ve siyaset ilişkisi içerisinde Türkiye'de gazetecilik ve sansür 

    Authors:Sevginer, Pınar
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
    Bu çalışmada, çağdaş demokrasilerde medyaya atfedilen rol ve gazetecilik ideali ele alınırken; 1980 sonrası yapısal olarak dönüşüme uğrayan Türk medya sektöründeki değişimler ve bu değişimin gazeteci kimliğine yansımaları ortaya konmaktadır. Dönüşüme uğrayan medya yapısının tarihsel süreci anlatılırken, medya siyaset ilişkisinde yaşananların, gazetecilik mesleğine etkileri somut örneklerle aktarılmıştır.Araştırmanın özgün bölümünü mesleğin içinde yer almış, gazetecilik akademisyeni ve basın ? yayın ...