Now showing items 1-1 of 1

  • Uncertainty and its effect on foreign policy decisions / Belirsizliğin dış politika kararlarına etkisi 

    Authors:Sezer, Banu
    Publisher and Date:(2020)
    Doğası gereği karmaşık olan uluslararası sistemde, farklı çevresel faktörler bireylerin karar alma süreçlerinde etkilidir. Belirsizlik bilginin niceliğini ve niteliğini belirleyen bir faktör olarak bu çevresel faktörlerin içindedir. Bilginin tam olmaması veya asimetrik olması durumlarında insanların rasyonellikten uzak kararlar alacağını savunan bir yaklaşım olan Sınırlı Rasyonellik bu araştırmanın teorik çerçevisini oluşturmaktadır. Bu araştırmada, bireylerin dış politika kararlarında belirsizlik ...