Now showing items 1-1 of 1

  • Ulusal ve uluslararası alanda futbol uyuşmazlıklarının çözümü 

    Authors:Sunna, Didem
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
    Dünyada, özellikle de yirminci yüzyılda istisnasız her birimizin yaşam tarzını vekalitesini olumlu ya da olumsuz anlamda etkileyen ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeler ve bunun neticesinde yaşanan değişimler göze çarpmaktadır. Bu değişimlerin belki de en önemlisi spor alanında meydana gelmektedir. Gerçekten de bu alanda yaşanan gelişmelere bakıldığında, sporun stadyumlarda veya salonlarda yapılan ve sadece sağlıklı olmak adına gerçekleştirilen bir aktivite olmaktan sıyrılarak dünya çapında her ...