Now showing items 1-1 of 1

  • Monoamin oksidaz tip B enzimine yönelik ilaç moleküllerinin moleküler dinamik simulasyon analizleri 

    Authors:Tülü, Murat
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2004)
    İlaç moleküllerini bağlı bulundukları enzim içerisinde simüle edip elde edilen veriler yardımıyla inhibitor ile enzimin bağlanma dinamiğinin analizi ve serbest enerjilerinin hesaplanması, çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Simülasyon boyunca elde edilen veriler moleküler mekanik parametreler kullanılarak hesaplanmıştır. Simülasyon için her bir model ilaç bileşiği hem su içerisinde, hemde protein (enzim) içerisinde olacak şekilde, iki ayrı ortamda, koordinat dosyaları oluşturuldu. Simülasyon ...