Now showing items 1-2 of 2

 • Tactical media practicesd in contemporary art in Turkey 

  Authors:Yançatarol, Ceren
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  As the Internet created borderless and free society, its effects concluded with the expansion of networks that enabled new forms of interaction and communication. Also via this new form of communication, artists obtained another form of interactivity, by which the quasi-liberated artists have included ?tactics? to interact from within an institution or merely using public space, or cyberspace under the development of ?New Media Art?. While both photography and video receded as sole mediums, instead ...

 • Twitter, dönüşen kamusal alan ve kanaat oluşumu 

  Authors:Ayan, Yaşar Engin
  Publisher and Date:(Kadir Has University , 2013)
  Bu tez çalışması, Twitter'ın kamusal alanın dönüşümünde ve kanaatlerin şekillenip dolaşımında nasıl bir rol oynadığına odaklanmaktadır. Bu amaçla, Twitter'ın kamusal alan ve demokratik pratiklerimizi ne şekilde değiştirdiğine, Twitter'ın kanaatlerin oluşturulmasında, dolaşıma girmesinde yeni bir oluşum / dönüşüm mü yoksa sadece bir kuru gürültü mü olduğu sorularına cevaplar ve değerlendirmeler ortaya konulmuştur. Bunu yaparken, literatürdeki temel tartışma ve görüşlere yer verilmiştir. Çalışmayı ...