Now showing items 1-1 of 1

  • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhidin temerrüdü ve sonuçları 

    Authors:Tekdemir, Faruk
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
    Tezin konusu, müteahhit ile arsa sahibi aralarında akdedilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tanımı, şekli ve hukuki niteliği ile müteahhidin teslim borcunu zamanında ifa edememesi nedeniyle temerrüde düşmesi ve buna bağlanan sonuçlardır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uygulamada sıkça rastlanan ve doktrinde çeşitli tartışmalara yol açan sözleşme türü olduğundan inceleme konusu olarak tercih edilmiştir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin hukuki niteliğinin belirlenmesi ...