Now showing items 1-1 of 1

  • Finans dışı şirketlerde kurumsal risk yönetimi 

    Authors:Topçu, Bünyamin
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Hızla yapısı değişen finans ve finans dışı sektörün öngörülemeyen belirsizliklerinin ortaya çıkması, riskli bir iş dünyası oluşmasına neden olmuştur. Bu riskli dünyada şirketlerin iş sürekliliği ve gelişimi büyük ölçüde risklerini belirleme önleme, azaltma ve yönetme kapasitelerine bağlıdır. Risk yönetiminin bir zorunluluk haline geldiği bu durumda Kurumsal Risk yönetimi (KRY) bu gerekler için etkin bir yapı olarak yeni bir yönetim anlayışı olarak ortaya çıkmıştır.