Now showing items 1-1 of 1

  • Bankalarda nakit yönetim yapılanmasının optimizasyonu 

    Authors:Topaloğlu, Engin
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
    Çalışmalarımızda bankalardaki nakit yapılanmasının optize edilmesine yönelik bir yöntem önerisis getirlmiştir. Öncelikli olarak banka nakit yönetim yapılanması incelenemiş ve karşılaşılan temel problemler tespid edilmiştir. Belirtilen problem vade bazında stratejik, taktik ve operasyonel, tür bazında yerleşim, yönlendirme ve envanter olarak ifade edilebilecek bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.