Now showing items 1-2 of 2

  • Halkla ilişkiler anlayışıyla bütünleşik pazarlama iletişimi 

    Pazarlama iletişimi etkinliklerinde halkla ilişkiler disiplininin önemi yıllar boyu genellikle ikincil dere‐ cede görüldü. Pazarlama karmasındaki tanıtım ayağı, ağırlıklı olarak reklamdan oluşuyordu. Halkla ilişkiler, ürünlerle ilgili basında haberlerin yayınlanması ihtiyacı olduğunda hatırlanan sadece ekstra bir tanıtım aracıydı. Halkla ilişkilerin ağırlıkla kurumsal iletişimden sorumlu olduğu kabul edilirdi. 1990’lı yıllarda dünyadaki siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte ...

  • Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Vatandaşlık Anlayışına Bir Bakış 

    In our contemporary world, especially for big companies, the notion of corporate responsibility conscience has been pretty important to gain and sustain reputation in the eyes of their stakeholders. Many companies have been trying to express how they care about corporate citizenship practices which are allegedly the natural parts of their business plans or their corporate philosophies in different ways. Even though the term of corporate citizenship has emerged in management literature dealing ...