Now showing items 1-2 of 2

  • Electronic Money in 2000's 

    Para, dünya ekonomilerinin tümü için gerekli bir araçtır. Buna karşın elektronik para da gelişmiş ülkeler için gerekli bir araç haline gelmiştir. Günümüzde internet ortamı yolu ile yapılan finansal hizmetlerdeki muameleler için elektronik para ve elektronik ödeme sistemleri oldukça popülerdir. Elektronik sistemlerde meydana gelen bu değişmeler ekonomik ortamda gerçekleşen perakende satış ödemelerinde geleneksel işlemlerin yanında iki yeni formu ortaya çıkarmıştır. Bunlar, bir kişisel bilgisayar ...

  • Inflation Targeting Framework: Leading Indicator Variables of Inflation in Turkey 

    Türkiye’de esnek döviz kuru uygulamasına geçilmesinin ardından, para politikasının ne şekilde uygulanacağı sorusu önemini korumaktadır. Yeni bir para politikası uygulaması olarak enflasyon hedeflemesine geçilmesi diğer bir ifade ile nominal çapa olarak belirlenen enflasyon hedefinin kullanılması, uygulamada güvenirlik derecesi yüksek enflasyon tahmin modellerinin oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu çalışma, Türkiye’deki enflasyon olgusuna ilişkin gösterge değişkenlerin saptanmasına yöneliktir. ...