Now showing items 1-8 of 8

 • 6361 SAYILI KANUN’UN 9/3 HÜKMÜNÜN UYGULANMA(MA)SINA İLİŞKİN YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Temel Borç İlişkisinden Doğan Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu) 

  6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 9/3 hükmü ile Kanun öncesi dönemde tartışmalı olan, kambiyo senetlerinde temel borç ilişkisinden doğan def’ilerin faktoring şirketine karşı ileri sürülüp sürülemeyeceği konusu, TTK hükümleri esas alınarak çözüme kavuşturulmak istenmiştir. Her ne kadar olması gereken hukuk açısından bu çözüm tarzı, faktoring işleminin özellikleri ve faktoring’in temeli olan toptan alacak devri dikkate alındığında tartışmaya açık olsa ...

 • Aldatıcı reklamlara karşı tüketicinin korunması 

  Authors:Katı, Zülal
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Çağdaş yaşamda gelişen teknoloji ve mal veya hizmet çeşitliliğinin her geçen gün artmasının bir sonucu olarak reklamlar günlük hayatımızın her anına yerleşmiş durumdadır. Böylesine önemli bir yere sahip her kavramda olduğu gibi reklam kavramının da suistimalleri mevcuttur. Reklamların aldatıcı niteliklerde yapılması da bu suistimallerden birisidir. Bu sebeple çalışmamızda aldatıcı reklamlar kavramı, çeşitleri ve hukuki niteliği unsurlarıyla birlikte ele alınarak, örnek kararlarla birlikte Tüketici ...

 • Ayakta tedavilerde özel sağlık kuruluşunun eczacının ve ilaç üreticisinin sorumluluğu 

  Authors:Alp, Cihan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişilerin en kolay ulaştığı ve en sık başvurduğu tedavi yöntemi ayakta tedavilerdir. Ayakta tedavilerde ise en sık başvurulan yöntem ilaç tedavisidir. İlaç tedavisinde hekim hasta için uygun gördüğü ilaçları, ilaçların doz ve kullanım sıklıklarını eczacıya hitaben reçeteye yazar. Eczacı da kimi zaman ilaç üreticileri tarafından üretilmiş farmasötik preperatları, kimi zaman da kendi hazırladığı majistral ilaçları hastaya verir. Bazen de eczacı reçeteye tabi olmayan ...

 • Evlilik Dışında Velayetin Birlikte Kullanılması 

  Authors:Uzun Kazmacı, Özge
  Publisher and Date:(2018)
  Türk Hukukunda son yıllarda, evlilik birliği dışında, özellikle boşanmadan sonra, birlikte velayet öğreti-de çokça tartışılmaktadır. Birçok ülke hukukunda bu konuda düzenlemeler yapılmış olması ve özellikle uluslararası anlaşmalarda çocuklar ile ilgili hak ve sorumluluklarda anne babanın eşitliğine ilişkin hü-kümler yer alması, bu tartışmanın kaynağını oluşturmaktadır. İç hukuk kuralı haline gelen uluslararası sözleşme hükümleri çerçevesinde, Türk Hukukunda boşanmadan sonra birlikte velayete ...

 • Fikir ve sanat eserleri kanununda tazminat davaları 

  Authors:Candan, Eda
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Bu tez calismasinda tazminat hukukunun temeli olan haksiz fiil sorumlulugunu duzenleyen Borclar Kanunu anlaminda haksiz fiil zarar ve tazminat kavramlarina deginilmistir. Bir eseri meydana getiren kisi eser sahibi sifatiyla hukukun kendisine tanidigi bazi malî ve manevî nitelikte haklara sahip olmaktadir. Tez icerisinde manevi ve mali haklar ile bunlarin nitelik ve icerikleri manevi ve maddi tazminat davalarinin konulari icinde irdelenmistir.

 • İNTERNET ORTAMINDA KURULAN MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI 

  Authors:Uzun Kazmacı, Özge
  Publisher and Date:(Marmara Üniversitesi Yayınları, 2016)
  Tüketiciler, sanal ortamda sunulan bilgiler ışığında, internet üzerinden çeşitli sözleşmeler yapmaktadırlar. Bu sözleşmelerin büyük çoğunluğu, mesafeli sözleşme niteliğindedir ve 6502 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler kapsamında tüketiciyi koruyucu düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemelerin en önemlileri; tüketicinin bilgilendirilmesi ve cayma (geri alma) hakkıdır. Makalenin amacı; başta bu düzenlemeler olmak üzere, mesafeli sözleşmelere ilişkin hükümlerin, internet üzerinden kurulan sözleşmeler ...

 • Paket tur sözleşmeleri 

  Authors:Türkyılmaz, Emin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Tezin konusu Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun’un 51. maddesinde ozel olarak duzenlenen paket tur sozlesmeleridir. Paket tur sozlesmelerinin var olabilmesi icin ulastirma ve konaklama hizmetlerinin birlikte sunulmasi veya bunlarin en az biri ile ve bu hizmetlerden bagimsiz olan baska bir turizm hizmetlerinin bir araya gelmesi gerekmektedir ayrica sozlesme suresinin en az yirmi dort saati gecmesi ya da gecelik konaklamayi icermesi gerekmektedir. Paket Tur Sozlesmeleri Yonetmeligi de goz onune ...

 • Yapi malikinin sorumlulugu 

  Authors:Karanfil, Sinan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  Yapi malikinin sorumlulugu 6098 Sayili Turk Borclar Kanunu’nun 69. Maddesinde hukum altina alinmis bir kusursuz sorumluluktur. Ýlgili maddeye gore bina veya diger yapi eserinin yapim bozuklugu ya da bakim eksikligi sebebiyle meydana gelen zararlardan yapinin maliki sorumlu tutulur. Ýntifa ve oturma hakki sahipleri ise yapinin sadece bakim eksikliginden kaynaklanan zararlarindan dolayi malikle birlikte muteselsil olarak sorumlu tutulur. Yapi malikinin sorumlulugunun dogmasi icin bir takim sartlarin ...