Now showing items 1-1 of 1

  • Performans yönetim sistemi ve Abc şirketinin performans yönetim sisteminin incelenmesi 

    Authors:Vergili, Nihat
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    1980'li yıllarda üretim odaklı yönetim anlayışı, 1990'lı yıllara geldiğinde satış ve pazarlama odaklı yönetim anlayışına, globalleşme nedeni ile uluslararası rekabetin yaşandığı 2000'li yıllarda ise insan odaklı yönetim anlayışına bırakmıştır. Bu nedenle şirketler için insan en önemli değer ve başarı faktörü haline gelmiştir.Performans Yönetim Sistemi işletmelerin İnsan Kaynakları yönetiminin çeşitli sistemlerine veri sağlayan ve bu sistemlerin kurulması ve sağlıklı işlemesi için gerekli olan ...