Now showing items 1-1 of 1

  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca borsaya kote ortaklıkların genel kurul toplantıları 

    Authors:Yayla, Ümit İhsan
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
    Bu çalışmanın ana konusu borsaya kote ortaklıklarda genel kurullara katılıma ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (YTTK) ile düzenlenen sistemin aydınlatılmasıdır. Bu çerçevede öncelikle borsaya kote ortaklıklara ilişkin olarak YTTK'da benimsenen terminoloji incelenmiş ve çalışmanın kapsadığı ortaklık türleri belirlenmiştir. Sonrasında YTTK'nın genel kurullara ilişkin hükümleri incelenmiş, TTK hükümlerinde konuyla ilgili yapılan değişiklikler açıklanmış ve YTTK m.1527 uyarınca borsaya ...