Now showing items 1-4 of 4

 • A comparative analysis on housing policies in turkey and Lithuania 

  Authors:Yetgin, Feyzullah; Lepkova, Natalija
  Publisher and Date:(Taylor & Francis, 2007)
  The housing sector is a very important sector in the national economy worldwide. The greater importance of the housing sector is broadly defined to include financing upgrading repairs management valuation taxation and population. The article presents a comparative analysis on housing policies in Turkey and Lithuania. The housing strategies -their differences and similarities - of Turkey and Lithuania are presented in the article. Strategic principles and preferences of housing are analysed in the ...

 • Facilities management in Turkey 

  Facilities management became a structure including residences which became large scale and complex structures and versatile service companies. Sector's definition is extending day by day and the scope of the sector now includes a broad assets management support services and human skills. Small to large a lot of facilities management companies are active in Turkey. Most of these are not institutionalized companies. Facilities management sector in Turkey is a recently developing sector. This study ...

 • İpotekli konut finansman sistemi 

  Authors:Gülşen, Erdem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Son dönemlerde yasanan ekonomideki olumlu gelismeler ile birlikte 2007 yılında yasalasan ipotekli konut finansman sistemi, piyasaya ciddi bir likidite kaynağı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kredi alacaklarının ikincil piyasada menkullestirilmesi suretiyle yeni bir kaynak yaratılarak piyasada nakit döngüsü olusturulacaktır. Sistemle birlikte piyasalara uzun vadeli yeni bir alternatif yatırım aracı sunulacaktır. Ayrıca sistemin etkin bir sekilde uygulanması durumunda, inşaat sektörüne kazandırılacak ...

 • Türkiye'de konut sektörünün yapısı ve gelişimini etkileyen faktörler TOKİ uygulamaları örneği 

  Authors:Okşak, Yüksel
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Yaşanan küresel krizin atlatılmasıyla birlikte canlanan konut sektörü; diğer sektörlere de ciddi katkılar sağlaması nedeniyle kritik bir önem arz etmektedir. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacının, her gelir düzeyindeki insanlar için karşılanabilmesi; ulaşılabilir konut sağlamakla mümkündür. Konut piyasasının daha iyi işlemesi adına önerilerde bulunabilmek için sektörün bir bütün olarak ele alınıp irdelenmesi resmi daha yukarıdan görebilmemizi sağlar. Bu çalışmanın amacı ...