Now showing items 1-1 of 1

  • Reaktif oksijen türevleri ve antioksidanların dondurma sonrası spermatozoon parametreleri üzerine etkileri 

    Authors:Yetiş, Oya
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
    Spermiyogram testi yaptırmak için merkezimize başvuran 50 hastanın semen parametreleri dondurma öncesi ve sonrası olmak üzere değerlendirildi. Normal spermatozoon oranı dondurma işlemi öncesi ve sonrası Papanicolau boyama yöntemi ile boyanarak saptandı. Dondurma sonrasında normal spermatozoon oranında % 60,4 azalma saptandı. Dondurma işlemi sonrası görülen bu azalma istatistiksel olarak da anlamlı bulundu. Total motil spermatozoon sayısı Makler kamarada dondurma işlemi öncesi ve sonrası değerlendirildi, ...