Now showing items 1-1 of 1

  • Kobi'lerde sermaye yapısı ve kar dağıtım politikasının büyüme üzerine etkileri 

    Authors:Yurttadur, Mustafa
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    KOBİ'ler genel anlamda ekonomileri oluşturan öğelere bakıldığı zaman etkinlik anlamında en yoğun yapılanmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kadar yoğun etkisi olan bu işletmelerin özelliklerinin tam anlamıyla incelenerek elde edilecek sonuçlara göre belli bir genellemeye gitmek mümkün olacaktır. Global anlamda her ülke kendi KOBİ'leri hakkında çok ciddi araştırmalar yaparak karşılaşılan sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını araştırmaktadır.