Now showing items 1-2 of 2

 • Türkiye'de sürdürülebilir enerji politikaları kapsamında nükleer enerjinin konumu 

  Authors:İşeri, Emre; Özen, Cem
  Publisher and Date:(İstanbul Üniversitesi, 2012)
  Küresel iktisadi ve sosyal kalkınmanın önünü açacak olan sürdürülebilir kalkınma politikaları üretmek yirmi birinci yüzyılın önceliklerinden biri haline gelmiştir. Bu tip politikaların izlenebilmesi için ekonomik, sosyal ve çevresel boyutların dâhil edildiği bütünsel bir yaklaşımın gerekmektedir. Enerji meselesi, tam bu boyutların kesişme noktasında yer almaktadır. Bu çerçevede, düşük karbon emisyon salınım değerleri nedeniyle fosil yakıtlara önemli bir alternatif olarak sunulan nükleer enerjinin ...

 • Yeni Keynesci Yaklaşımda Ücret ve İstihdam 

  Authors:Bilgin, Mehmet Hüseyin
  Publisher and Date:(İstanbul Üniversitesi, 2002)
  The purpose of this paper is to explore the new Keynesian approach on wages and employment relationship. According to new Keynesian school, market clearing mechanism does not exist due to rigidities and stickiness. This situation leads involuntary unemployment. In new Keynesian theory, there are three theories to explain wage rigidities and involuntary unemployment. This paper analyzes these theories in detail and discusses the new Keynesian assumptions from the perspective of Turkish labor market.