Now showing items 1-2 of 2

  • Finansal Hizmet İşletmelerinde Kurumsal Reklamcılık 

    Kurumsal reklamcılık, bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı dahilinde, halkla ilişkiler ve reklamın birlikte hareket ettiği bir alandır. Kurumsal reklam, kurum kültürü, kurum kimliği ve kurum imajı gibi halkla ilişkilerin uygulama alanı içerisinde bulunan kavramlara yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Sanayi üretime yönelik işletmelerde ürünün fiziksel varlığı, o işletmenin tanımını yapabilmek için güçlü bir baz sağlar. Bununla birlikte hizmet işletmeleri, hizmetlerin soyut olmaları sebebi ...

  • Halkla ilişkiler anlayışıyla bütünleşik pazarlama iletişimi 

    Pazarlama iletişimi etkinliklerinde halkla ilişkiler disiplininin önemi yıllar boyu genellikle ikincil dere‐ cede görüldü. Pazarlama karmasındaki tanıtım ayağı, ağırlıklı olarak reklamdan oluşuyordu. Halkla ilişkiler, ürünlerle ilgili basında haberlerin yayınlanması ihtiyacı olduğunda hatırlanan sadece ekstra bir tanıtım aracıydı. Halkla ilişkilerin ağırlıkla kurumsal iletişimden sorumlu olduğu kabul edilirdi. 1990’lı yıllarda dünyadaki siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte ...