Now showing items 1-1 of 1

  • Psikoloji ve Açık Bilim 

    Authors:Gökçe, Ahu; Akirmak, Umit
    Publisher and Date:(İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2022-06)
    Bu kitap yaklaşık son on yıldır var olan, üzerinde daha fazla düşünülerek evirilmiş ve gelişen teknolojinin desteğini de alarak daha önce var olmayan birçok imkân sunan açık bilim pratikleri üzerine yazılmıştır. Açık bilim ve pratikleri birçok araştırmacı tarafından bilinmemektedir ve tecrübeli araştırmacılara dahi yabancı bir kavram olabilmektedir. Açık bilim prensiplerini teorik olarak bilen ama nasıl uygulanacağı konusunda tereddütte olan araştırmacılar da vardır ki çok kısa bir geçmişi olan ...