Now showing items 1-2 of 2

 • Ceza Hukukunda varsayılan rıza 

  Authors:Kangal, Zeynel T.
  Publisher and Date:(Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2011)
  Varsayılan rıza Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmemiştir. Bu nedenle kanun üstü bir hukuka uygunluk nedenidir. Varsayılan rıza, ilgilinin gerçek iradesinin alınamadığı durumlarda, ilgiliye sorulabilse idi, müdahaleye rıza gösterirdi şeklindeki bir tahmine dayanmaktadır. Varsayılan rıza izin verilen risk görüşüyle açıklanabilir. Başkasının hukuksal alanına yapılan müdahalenin varsayılan rıza çerçevesinde hukuka uygun olabilmesi için, ilgilinin üzerinde mutlak surette tasarruf edilebileceği bir ...

 • YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ 

  Authors:Şener, Orhan
  Publisher and Date:(Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014)
  Kamusal mal ve hizmetlerin temel ekonomik özellikleri, gelişmekte olan ülkelerin en önemli sosyo ekonomik sorunu olan yolsuzluğun en önemli nedendir. Bölünemezlik, birlikte tüketim ve hizmetten yararlanmanın dışlanamaması gibi bu özellikler yolsuzluğu teşvik edici bedava yararlanma motivasyonuna yol açmaktadır. Bu çalışmamda Yolsuzlukla mücadele için 1960lı 1970li yıllarda Avrupa’nın tamamında refah ya da sosyal devletin oluşması amacıyla sıkı bir biçimde uygulamaya konulan Servet vergilemesini ...