Now showing items 1-1 of 1

  • Contending Agendas For The Black Sea Region: A Turkish Alternative 

    Authors:Aydın, Mustafa
    Publisher and Date:(Genelkurmay ATASE SAREM Başkanlığı, 2010)
    Soğuk Savaşın sona ermesi yüzlerce yıl çok sayıda çatışmaya tanıklık etmiş olan Karadeniz havzasında çok taraflı iş birliğine dayalı yeni bir siyasi çerçevenin gelişmesini mümkün kıldı. Avrasya’nın ortasındaki stratejik konumu nedeniyle geniş alanları kontrol edebilen Karadeniz coğrafyası Soğuk Savaş sonrasının değişen jeopolitiğinde önemli bir yer işgal etmeye devam etmektedir. Bölgenin kendine özgü jeopolitiği ve stratejik değeri bölge ülkeleri açısından uluslararası ilişkilerinde çeşitli ...