Now showing items 1-2 of 2

  • Concept of Smart Contracts A Legal Perspective 

    Teknolojik gelişmeler, gittikçe önem kazanan yeni hukuki kavramların da önünü açmaktadır. Günlük hayatta, Özel Hukuk alanında en çok gerçekleştirilen hukuki işlem türü sözleşmelerdir. Bu özelliği itibarıyla, söz konusu teknolojik gelişmeler, Sözleşme Hukuku alanında üzerinde büyük ve hızlı bir etkiye sahip olmaktadır. Akıllı sözleşme (smart contract) kavramı da teknolojik gelişmelerin, Sözleşme Hukuku alanına getirdiği son gelişmelerden biridir. Esasen, akıllı sözleşme kavramı, adının uyandırdığı ...

  • Elektronik Ticaretin Hukuksal Boyutu 

    Authors:Hamamcıoğlu, Esra
    Publisher and Date:(Kocaeli Üniv. Sosyal Bilimler Enst., 2018)
    Elektronik iletişim sistemi her alanda olduğu gibi, ticari yaşamda da etkisini yoğun bir şekilde göstermektedir. Bu sayede işletmeler, hiç bir aracı kurum ya da kuruluşa ihtiyaç duymaksızın birbirleriyle ve/veya alıcılarla iletişime geçebilmektedirler. Ancak, elektronik ticaretin kendisinden beklenen yararı gerçekleştirebilmesi bu alanda ticari faaliyette bulunanlar için güvenli ve şeffaf bir ortamın yaratılmasına bağlıdır. E-ticaret olarak kısaltabileceğimiz bu alanda bazı kötü niyetli kişilerin ...