Now showing items 1-1 of 1

  • Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk usulü / Mandatory mediation procedure in commercial disputes 

    Authors:Memiş, Abdullah Berat
    Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2020)
    Artan nüfus, teknolojik gelişmeler ve gündelik hayatın yükselen temposu, kişiler arasındaki menfaat çatışmalarının ve buna bağlı olarak da uyuşmazlıkların artması sonucunu doğurmuştur. Uyuşmazlıkların artması insanları, uyuşmazlıkların yargı yolu dışında başkaca çözüm yolları arayışına yöneltmiş ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları da uyuşmazlıkların çözümünde kullanılmaya başlanmıştır. Başlıca alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuk, ilk olarak 6325 sayılı Hukuk ...