Now showing items 1-1 of 1

  • Performans yönetimi sistemi ve bir finans şirketinin performans değerlendirme sisteminin incelenmesi 

    Authors:Dişkaya, Ali Müfit
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2006)
    Günümüzde globalleşen dünya koşulları ile birlikte, pazarda rekabetçi bir yapıya ulaşmak organizasyonların temel hedefi haline gelmiştir. İşletmeler bu hedefe ulaşabilmek için fiziksel koşullarını iyileştirmek yanında, insan faktörünün de geliştirilmesi gereken önemli bir unsur olduğunun bilinci ile sistemler oluşturmaya başlamışlardır. Performans yönetimi sistemi işletmenin ve bireyin ölçülebilir bir amaca, belli bir süre içinde ne kadar ulaşılması gerektiğini düzenleyen ve gerekli tüm düzenlemeleri ...