Now showing items 1-2 of 2

  • Piyasa etkinliği ve İMKB: zayıf formda etkinliğe ilişkin ekonometrik bir analiz 

    Bu çalışmada İMKB’nin klasik Etkin Piyasa Hipotezi’ne göre zayıf formda etkin olup olmadığı araştırılmaktadır. 1 Ağustos 1994 – 31 Temmuz 2005 döneminde İMKB 30, İMKB 100, İMKB Mali, İMKB Sanayi endeksleri ile İMKB 30 Endeksine dahil 10 adet hisse senedi getirilerine basit ve çoklu regresyon analizi uygulanarak test işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular karışıktır. Araştırma sonuçları uzun dönemde geçmiş fiyat bilgileri ile bugünün fiyat bilgileri arasında istatistiksel olarak anlamlı ...

  • Teknik analiz ve stochastic yöntem - İMKB-30 üzerine bir deneme 

    Authors:Altunbaş, Şenay
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
    Bu tez çalışmasında para ve sermaye piyasalarında, finansal yatıran araçlarının analizinde kullanılan yöntemlerden teknik analiz ve bu yöntem uygulanırken analizciler tarafından en fazla kullanılan göstergelerden biri olan stochastic'in teknik analiz piyasasındaki güvenilirliği araştırılmıştır. Uygulamanın temel amacı stochastic yöntemi ile hisse senedi yatırımcısının hisse senedine ne zaman yatıran yapacağı veya ne zaman yatınınım nakde çevirmesi gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ...