Now showing items 1-2 of 2

 • KRİZ YÖNETİM SÜRECİ: TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL BİR BANKA ÜZERİNE İNCELEME 

  Authors:Oran, Feyza Çağla; Demir, Yaşam
  Publisher and Date:(Pamukkale Üniversitesi, 2016)
  Günümüzde işletmeler farklı kriz türleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu krizleri, kaynakları bakımından örgüt içi ve örgüt dışı olarak sınıflandırmak mümkündür. Ekonomik çevre, terör, teknoloji, doğal afet örgüt dışı etmenler arasında sayılırken, üst düzey yönetimin yetersizliği, işletmenin hayat evresi, finansal yapı gibi nedenler de işletmelerde krizlere neden olan örgüt içi etmenler arasında sayılmaktadır. Sektörel açıdan bakıldığında işletmelerin, krizlerin aşılması ve itibarlarının ...

 • Kurumsal itibar ve liderlik davranışlarının marka değerine etksi 

  Authors:Kaplan Öztürk, Neslihan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  Kurumsal yapılarda "değer yaratma" durumu kurumun en değerli varlığıdır. Değişen ve gelişen küresel ortamda kurumların başarısı ile özdeş hale gelen kurumsal itibar, liderlik ve marka değeri kavramları değer yaratma aracı olmuştur. Dolayısıyla birçok başarılı kurumun arkasında, güçlü itibara sahip, gerçek liderlerin ve marka değerinin olduğudur. Narin yapıya sahip olan kurumsal itibarın elde edilmesi zor, kaybedilmesi kolaydır. Son yıllarda rekabet unsuru olarak ciddi etkiye sahip olan kurumsal ...