Now showing items 1-1 of 1

  • Ağır Treylerlerin Seçiminin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi 

    Ağır ve havaleli yüklerin taşınması süreçlerini de kapsayan proje lojistiği son derece hassas operasyonlardan oluşan lojistik bir faaliyettir. Treyler seçimine ilişkin kriterlerin ve karar noktalarının çok sayıda olması treyler seçimini son derece zorlaştırmaktadır. Seçime ilişkin süreçler etki eden faktörlerin ve değişkenlerin çok sayıda olması treyler seçimine ilişkin süreçlerde çok kriterli karar alma metodolojilerinin uygulanmasını iyi bir seçenek haline getirebilmektedir. Bu çalışmada çok ...