Now showing items 1-2 of 2

  • İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME 

    Bu çalışmanın amacı, işletmeler için önemi gün geçtikçe daha belirgin hale gelen insan kaynaklarını, muhasebe sistemi ile ilişkilendiren insan kaynakları muhasebesini (İKM) değerlendirmek ve yönetime daha etkin karar desteği sunabilmek için insan kaynağı maliyetlerini doğru ve güvenilir bir şekilde ölçmeyi sağlayacak yöntemleri karşılaştırmaktır. Bu amaç kapsamında öncelikle İKM’nin amaçları ve fonksiyonları anlatılmıştır. Daha sonra insan kaynağı maliyetlerini ölçme yöntemleri çeşitli ...

  • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

    Authors:Kerimoğlu, Ali
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
    Bilindiği üzere 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 01.01.2007 tarihinde 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesi ile geçerliliğini yitirmiştir. 5520 sayılı yeni kanun, birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile gelen düzenlemelerden biri de "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı" dır. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı, 5422 sayılı Eski Kurumlar Vergisi Kanununun 17. maddesinde düzenlenmiş olan ...